Вежливост Актуалност Лоялност Експедитивност Надежност Точност Информативност 7-пъти!
  
Контакти

 


гр. София 1000

бул. Ал. Стамболийски 15

тел.: 02 / 986-61-68; +359 879 595592                               

Е-mail: valenti7@abv.bg                                                 
Skype: valenti7       

 

 

гр. София 1000
бул. Ал. Стамболийски 15
тел.: 02 / 986 61 68, 0879 59 55 92
Е-mail: valenti7@abv.bg, info@avivalenti7.com
Skype: valenti7