Вежливост Актуалност Лоялност Експедитивност Надежност Точност Информативност 7-пъти!
  

дни, ,


гр. София 1000
бул. Ал. Стамболийски 15
тел.: 02 / 986 61 68, 0879 59 55 92
Е-mail: valenti7@abv.bg, info@avivalenti7.com
Skype: valenti7